สินค้าและบริการ

Gold Star Paper and Technology


บริษัท โกลด์ สตาร์ เปเปอร์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด มีประสบการณ์เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมกระดาษไม่น้อยกว่า 30 ปี โดยที่มุ่งมั่นนำประสบการณ์ที่มี มาพัฒนาการผลิต เพื่อให้ได้สินค้าตรงกับความต้องการของลูกค้า

เรามีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรม มากกว่า 30 ปี และ เรามีพนักงานที่ชำนาญ พร้อมระบบที่มาตรฐานในการผลิต