- เกี่ยวกับบริษัท


GOLD STAR PAPER AND TECHNOLOGY CO., LTD.

บริษัท โกลด์ สตาร์ เปเปอร์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

Gold Star Paper ก่อตั้งโดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมกระดาษไม่น้อยกว่า 30 ปี โดยที่มุ่งมั่นนำประสบการณ์ที่มี มาพัฒนาการผลิต เพื่อให้ได้สินค้าตรงกับความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังเล็กเห็นความต้องการของลูกค้ามีหลากหลายขึ้น รวมทั้งการรับงาน แปรรูป , ตัดโลหะ , พลาสติก ต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ โดยเรามีพนักงานที่ชำนาญและระบบที่มีมาตรฐาน จึงสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า โดยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต ISO 9001:20015